Ledarskapsprogrammet – Leda till lönsamhet

Ledarskapsprogram med individuell handledning för chefer.

Är du chef och vill skapa lönsamhet med ditt ledarskap? Vill du få alla i teamet med dig i arbetet med att utveckla verksamheten för framtiden? Då är Fokuserat Ledarskaps ledarskap- och lönsamhetsprogram helt rätt för dig!

Leda till lönsamhet är ett 6-månaders ledarskapsprogram med både personlig och professionell utveckling. Tack vare den individuella anpassningen genom möten med en personlig chefscoach kommer din kunskap att göra konkret skillnad i din dagliga verksamhet.

Kontakta oss för att få mer information och bokning

E-mail: info@fokuseratledarskap.se

Tel: 0705-57 75 02

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Innehåll;

  • Vad är hälsa? Hur definierar vi hälsa? Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Hälsoekonomi – är det lönsamt att arbeta med hälsa?
  • Hur stärker vi det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet?
  • Hur kan vi arbeta med friskfaktorer på vår arbetsplats?
  • Balans arbete – privatliv. Vilka är nycklarna för att få till balansen?
  • Ledarskap – synsätt och strategier för hälsoarbete.
  • Medarbetarskap – intitiativ, ansvar och samarbete.
  • Systematiska arbetsmiljöarbete mot stress.
  • Arbetsglädje och arbetsklimat

Dagen innehåller gruppmoment, bikupor, egen reflektion och en del övningar som syftar till att skapa insikter och handlingskraft. Efter dagen har du en hel del kunskaper och verktyg som du direkt kan använda på din arbetsplats. Målsättningen är att du som är chef eller har en arbetsledande ställning efter dagen, ska ha mer kunskap om hur du konkret kan arbeta mer hälsofrämjande på din arbetsplats. Att det blir lättare för dig att  integrera det hälsofrämjande perspektivet i verksamhetens utveckling, och få det att bli en naturlig del av vardagen.

Pris: 9950 kr exkl moms.  8-16 deltagare


Kontakta oss för att få mer information och bokning

E-mail: info@fokuseratledarskap.se

Tel: 0705-57 75 02

Stäng meny