Rekommendationer

Pernillas erfarenhet av dels hennes olika befattningar, dels hennes erfarenheter av praktiskt förändringsarbete gjorde henne till en naturlig kandidat som chef för Akademin, vaggan för företagets kultur och ledarskap. Där våra nya medarbetare får sina första möten med Keolis, där är Pernilla en given ledare. Detta tillsammans med hennes förmåga att hitta nya vägar, göra bra affärer, allt för att säkerställa ett jämt flöde av resurser med rätt kompetens, förare, experter och ledare. Akademins ansvar är att utveckla kompetensen och kulturen i ett företag med 6000 medarbetare, en bra utmaning för Pernilla.

Ted, VD

I recruited Pernilla to the role of Head of Keolis Academy after at a distance have admired her strong leadership and ability to create structure. Pernilla has a unique ability to see both people and money, and to take into account both empathy and cost consciousness in everything she does, from daily decisions to strategic planning, an ability that makes her very well suited for management positions. I'm glad to have had the opportunity to work with Pernilla and I hope to get that opportunity again.

Lotta, HR Director

Pernilla Strand Petré har under de drygt 6 år hon arbetat på Keolis Sverige AB gjort en fantastisk karriär och ett lika stort avtryck. Karriären har varit möjlig enbart tack var den person Pernilla är. Hon är totalt målfokuserad i en kombination med ett ledarskap där hon hela tiden säkerställer delaktighet för den grupp hon leder. Det är roligt att leda Pernilla, då det över tiden utvecklas till en gemensam kreativ process. Det är få människor som dels har en stark vilja, och samtidigt har modet att be om hjälp, denna förmåga innehar Pernilla

Ted, VD

Pernilla is an inspiration when it comes to leadership. We worked as colleagues at Keolis in HR 's management team. I also had the privilege of working with Pernilla in leadership development. Pernilla is committed, structured and driven .She has the courage to act even when it's tough. She is very clear in her leadership and values ​​, hence a role model when it comes to leadership.

Annica, Senior HR Specialist Talent Management

Jag hade glädjen att få ha Pernilla som chef under åren 2009-2012. Dessa år räknar som jag några av de mest lärorika hittills i min karriär tack vare Pernilla som genom sitt ledarskap ständigt erbjöd möjlighet till utveckling . Genom att tydligt delegera uppgifter och ansvar och sedan följa upp dessa och ge konkret feedback, både positiv och negativ utvecklade Pernilla mig under dessa år på ett mycket tryggt och professionellt sätt. Det var inspirerande att arbeta med henne och hennes driv och engagemang smittade lätt av sig. I perioder av mycket arbete gick Pernilla alltid före och tog tydligt ansvar för sina delar samtidigt som hon hade förmågan att ta hand om och coacha mig och övriga medarbetare. Pernilla är för mig en mycket god förebild som chef- och ledare och den verksamhet som leds av henne leds av en mycket driven, målmedveten, engagerad, ansvarsfull, coachande och omtänksam chef!

Mikael, Depot Manager

Pernilla är en kollega med ett tydligt och samtidigt ödmjukt ledarskap. Hon har en förmåga att gå från ord till handling, samtidigt som hon får organisationen med sig. Pernilla kan på ett enkelt sätt nå fram till medarbetare, chefskollegor, högre chefer och specialister i sin omgivning - vilket gör leveransförmågan hög. Pernilla brinner för att arbeta med människor, se dem utvecklas och växa in i en roll eller vidare till en annan. Pernilla är en ledare som många har mycket att lära av!

Catrin, Chef

Pernilla är en person som verkligen smittar av sig med engagemang och intresse för sina kollegor. Jag uppskattar hennes raka och tydliga sätta att uttrycka sig. Hon har en bra balans med jag/du dvs lyssnar och respekterar andras tankar samt uttrycker vad hon står för och tycker. Personligen har jag inte haft Pernilla som chef fast samarbetet på olika sätt. Kan dock intyga att hon är ett föredöme som ledare och person med tanke på vad jag hör från många andra och det jag själv upplevt

Lars, Förändringsledare

Pernilla är extremt bra på ett inkluderande ledarskap. Med en förmåga att se sina medarbetare, lyssna och ta beslut utifrån en genomtänkt analys. Det finns hos Pernilla ett ärligt intresse för såväl organisation som person. Hon är en sådan chef som får alla att vilja vara med och att göra sitt bästa.

Eva, Depot Manager

Jag uppskattar Pernilla högt för hennes positiva och tydliga ledarskap. Det finns driv, mod, förmåga att se möjligheter och passion för att få människor att utvecklas och växa. Med Pernilla som min närmaste fick jag en mycket positiv start när hon anställde mig på Keolis. Frihet under ansvar och samtidigt bli coachad in i en ny organisation var en kombination som jag verkligen trivdes med. Förändringsarbete är också en styrka hos Pernilla, med förmågan att engagera en grupp och individer och få alla att vilja bidra och göra sitt bästa.

Åsa, Manager

Jag arbetade med Pernilla i olika sammanhang, dels i projektform men även i rollen som stödfunktion när hon arbetat som Områdeschef. Oavsett sammanhang visar Pernilla ett otroligt driv i vad hon än tar sig an, hon är ambitös, målfokuserad och mån om att ha ett fungerande samarbete. Som ledare har hon ett tydligt och coachande förhållningssätt. Pernilla är på flera sätt en förebild, jag är glad över att ha haft äran att arbeta tillsammans med henne.

Johanna, HR Businesspartner

Jag hade förmånen att ha Pernilla som chef från 2010 till 2012. Under denna treårsperiod kännetecknades hennes ledarskap av struktur och tydlighet i en mycket turbulent period för vårt område då vi efter en anbudsvinst utökade området 2011. Pernilla hade en förmåga att genom sin personliga närvaro leda oss alla i organisationen så att vi fokuserade på våra mål och det vi skulle leverera. Som närmaste chef coachade hon mig på ett sätt som gjorde att jag utvecklades enormt under perioden både i hur jag prioriterade mitt arbete och hur jag samarbetade med mina kollegor. Hon var mycket tydlig i hur hon delegerade ansvar och uppgifter och allting som delegerades följde hon sedan upp, ett arbetssätt jag själv försöker anamma idag, eftersom det skapade en oerhörd trygghet för mig i min roll.

Sofie, Management Consultant

Pernilla Strand är en briljant strateg och kommunikatör med förmågan att se helheten utan att tappa de små detaljerna. Hon har fokus på att hitta kreativa lösningar och skapa hållbara resultat. Pernilla är en rak och driven person med bred kunskap om kollektivtrafik. Hon är metodisk och strukturerad i sitt arbete, alltid redo att dela med sig av sin kunskap – och ta lärdom av andra. Det är ett stort nöje att ha Pernilla som kollega!

Kelly, Global Category Manager

Pernilla är en driven områdeschef med hög arbetskapacitet. När vi arbetade tillsammans på Keolis upplevde jag henne som en handlingskraftig och kompetent kollega. Hon inger förtroende och är trygg och kunnig som chef. Dessutom ger hon sina medarbetare möjlighet att utvecklas och skapar mervärde och resultat. Om tillfälle ges så skulle jag gärna arbeta med Pernilla igen!

Katarina, Entrepenör

Pernilla was recruited by me to Keolis in a period of change and reorganization of the traffic area. Pernilla was an injection to all of the management and personell and in her positiv, coaching and demaning leadership. Pernilla contributed in the management team and was a key player in the change process of Stockholm City traffic area! I can highly recomend Pernilla!

Dan, CEO

Under min tid som områdeschef på Lidingö 2009 lärde jag känna Pernilla Strand, vilken då var områdeschef i Söderort. Under åren 2009–2011 var vi kollegor och hade då ett mycket väl fungerande och utvecklande samarbete. När jag inför trafikstart 2011 av nya trafikområdet Stockholm Sydväst fick möjlighet att bli depåchef för Eriksberg tackade jag, ja och fick då förmånen av att få Pernilla Strand som min närmaste chef. De två år som följde därpå var fantastiska år med många spännande och tuffa utmaningar. Det sätt på vilket Pernilla Strand ledde och utvecklade Stockholm Sydväst är imponerande och beundransvärt. Med tre depåer varav en var helt ny och en ett övertagande från annan entreprenör var utmaningen oerhört svår och krävande. Pernilla lyckades få dessa tre helt olika depåer att verka som en enda och fick med sig samtlig personal på denna resa. Pernilla Strand är utan tvekan den bästa och mest kompetenta chef jag haft under mina många yrkesverksamma år. Tydlig, rak och alltid närvarande gjorde hon vardagen utmanande och rolig. Jag fick en chef som gav mig de utmaningar som jag behövde för att stimuleras till framgång, samtidigt fanns Pernilla Strand alltid där och stöttade och coachade mig att lyckas.

Curt, Senior Konsult

Pernillas ledarskap kännetecknas främst av tydlighet. Tydlighet om var vi står och var vi är på väg samt hur vi ska nå dit. Pernilla är också mycket tydlig med vad hon förväntar sig av sina medarbetare. Det ger en trygghet som medarbetare att veta vad som ska vara i fokus. Pernilla är också mycket uppmuntrande till egna initiativ och återkopplar alltid på levererat arbete. Vidare är Pernilla en bra coach som alltid har tid att lyssna och är öppen för att bolla idéer. Det är således mycket inspirerande att arbeta med Pernilla.

Tove, HR Partner

Pernilla är en mycket kompetent och ansvarstagande chef. Pernilla lämnar inget åt slumpen och bryr sig mycket om att hennes medarbetare skall kunna må bra och samtidigt prestera på en yrkesmässigt hög nivå. Pernilla ställer tydliga krav och är tydlig i sitt ledarskap.

Magnus, Chef

Jag har arbetat med Pernilla i olika projekt och workshops under mina år på Keolis. Pernilla är en rak och tydlig person som skapar såväl engagemang som trygghet för sina kollegor. Pernilla är en perfekt deltagare både utifrån det engagerade ledarskapet - då hon förmedlar kunskap vidare i alla led - som en ifrågasättande, avlyssnande och delaktig medarbetare.

Anna, Verksamhetsutvecklare

Ni kan läsa mina rekommendationer på min LinkedIn-profil genom att klicka här.

Stäng meny