Tjänster

Coaching chef & ledarskap

Står du inför organisatoriska förändringar? Behöver du ha hjälp med att nå specifika resultat eller önskar du utvecklas i din roll som ledare?

 

Coaching karriärväxling

Står du i ett vägskäl i din karriär eller vet du inte riktigt hur du ska komma vidare?

Vi hjälper dig att definiera och strukturera dina mål samt tar fram en gemensam plan för dig att nå dit. Din karriär och dina visioner är alltid utgångspunkten och det är de som tar oss framåt i processen.

Extended Disc analys

Extended DISC  är ett användbart verktyg inte bara för individen själv utan även för alla som kommunicerar med människor. Dess främsta syfte är att öka förståelsen för människors beteende, våra egna och andras. Målet är att förstå sina naturliga beteendetendenser och utveckla en förståelse för hur beteendet påverkar andra. Extended DISC skapar förståelse samt får oss att respektera och värdesätta individuella skillnader, så utvecklas strategier för förbättrat samarbete.
Disc-analys med återkoppling – 2500 :-/person

Disc analys med ½ dag i grupp och återkoppling – 3000 :-/person

Disc-analys med individuell coachning – 3000 :-/person

Interimschef

Har ni behov av en erfaren och kompetent ledare under en begränsad period i er organisation?

Då ska ni ta hjälp av Pernilla Strand Petré!

Hon är en relationsorienterad senior förändringsledare som är expert på att öka lönsamheten, medarbetarnöjdheten i de uppdrag hon tar sig an. Hon har förmågan att snabbt sätta sig in i företagets organisation och dess utmaningar. Med stor erfarenhet av förbättringsarbete så säkerhetsställer hon struktur samt att verksamheten genomsyras av ett systematiskt arbetssätt.

LÄS MER OM PERNILLA HÄR. 

En interimchef är en tillfällig och tidsbegränsad lösning som erbjuder strategisk och operativ kompetens för att utveckla och förändra verksamheter.

I fokuserat Ledarskap förmedlar vi även chefskonsulter och coacher. Vi fungerar då som mellanhand där vi hjälper till att hitta rätt person till ert specifika uppdrag. Vi har ett stort nätverk av chefer inom flera olika branscher vilket gör det lätt för oss att hitta en passande chefskonsult eller coach till just er verksamhet.


Kontakta oss för mer info om önskad tjänst

Stäng meny